Una emprenedora americana, inspirada després d’haver tingut el seu primer fill i pensant en els centenars de milers de dones arreu del món que passen per aquest procés sense poder accedir als serveis sanitaris de que moltes disposem (fins al punt que les seves vides estan sovint en perill) es va decidir a crear Kangu.org.

Screen Shot 2013-07-14 at 10.51.49 AM

Es tracta d’una web amb una filosofia similar a les plataformes de microdonacions per a emprenedors (com Kickstarter, Verkami o fins i tot Kiva) però en aquest cas els projectes que s’hi financen són embarassos i parts segurs per a dones en llocs com la Índia, Uganda o el Nepal.

Podem veure les històries personals de diferents dones i fer donatius a partir de 10$ en nom nostre o d’un amic. Gràcies a acords amb programes mèdics locals, les aportacions permeten assegurar un bon nivell d’atenció a les futures mares abans i durant el part. Els donants reben informació i novetats de les persones a les que han ajudat.