cubetto petits clicks

En un primer moment si ens diuen que els nens de 3 a 6 poden aprendre a programar, és a dir, utilitzar la lògica del llenguatge matemàtic (sense saber ni tan sols escriure) ens pot sembla una mica pretensiós, però en cap cas ho és! Així ho demostren Cubetto, una joguina que permet que els nens i nenes d’aquesta edat aprenguin, no només a programar sinó  que ho fan sense necessitat ni tan sols d’una pantalla.

Cubetto és un joc que consisteix en moure la tortuga “Cubetto” (un robot dins una capsa de fust amb rodes) a diferents caselles. Per a donar-li les ordres, els nens hauran de col·locar en ordre correcte/lògic unes peces de colors sobre panell de fusta. Cada peça té una funció associada: la verda serveix per avançar, la groga per girar a l’esquerra, la vermella per girar a la dreta i la blava per fer funció (que vol dir que ha d’englobar tots els moviments que hi ha abans d’aquesta tecla i executar-los). D’aquesta manera es pot guiar el robot on sigui.

D’ençà que va sortir fa 3 anys, els creadors de Cubetto (Primotoys) han millorat el disseny fent-lo de fusta i realment molt bonic. Es van assessorar, i van veure que la fusta és un material ideal per a fer joguines, ja que els nens les senten més pròximes. A mesura que s’hi juga tenen rascades i això fa que tinguin “memòria” (els va més vius), duren més, i també van escollir fusta com a element que s’oposa a material més relacionat amb la tecnologia, com vindria a ser, metall, coure, plàstic i vidre. De fet, ja s’ha exportat a més de 90 països d’arreu del món i fins i tot ha estat provat per la filosofia Montessori, com diu aquí una professora d’Anglaterra. Com a curiositat, la germana del creador de facebook, Randi Zuckerberg n’és una gran fan, mireu aquest vídeo.

Ja no hi ha excusa per no saber programar!